Storitve

Ni vnosov.
Storitve

Dejavnost naše družbe obsega: - Preventivni pregledi in cepljenja malih živali v ambulanti - Ambulantno in kirurško...

Več

Pododdelki

 • Specialisticne dejavnosti v ambulanti

  - Laboratorijske preiskave krvi, urina in blata - UZ diagnostika - RTG preiskave - Stomatološki posegi in zdravljenje zobnih obolenj - Diagnosticiranje in terapija kožnih obolenj - Kirurški posegi in kozmetične operacije

 • Specialistične dejavnosti na terenu

  - UZ diagnostika brejosti pri kravah in kobilah - Kirurški posegi (carski rez, dislokacije, ruminotomija…)

 • Dezinfekcija

  Dezinfekcija ali razkuževanje pomeni uničevanje povzročiteljev kužnih bolezni (106 vegetativnih mikroorganizmov). Je vedno bolj pomemben dejavnik pri zagotavljanju higiene v procesu proizvodnje in prometa z živili ( HACCP sistem ), saj so mikroorganizmi lahko ekstremno nevarni za živila, ljudi in živino. V sodobnem svetu pa je skrb za človekovo zdravje postalo temeljno vodilo. Na dezinfekcijo moramo zato gledati kot na nujno naložbo za bolj ekonomično pridelavo neoporečne hrane in ekonomično živinorejo. Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o. v ta namen izvaja dezinfekcijo živinorejskih objektov (prašičerejskih, govedorejskih, perutninskih,…), dezinfekcijo prevoznih sredstev (transportna in tovorna vozila), kakor tudi dezinfekcijo v mesnopredelovalnih obratih, gostinstvu in na področju živilske industrije. Načini dezinfekcije: a.) Dezinfekcija s tekočino (za dezinfekcijo prostorov, površin, opreme, prevoznih sredstev) b.)Dezinfekcija s hladno meglo - aerosol (za dezinfekcijo prostorov, prevoznih sredstev)

 • Dezinsekcija

  DEZINSEKCIJA Dezinsekcija je uničevanje škodljivih insektov (mrčesa) – muh, os, pršic, ščurkov, hroščev, mravelj, moljev,… Ti insekti s svojimi telesi, okončinami in izločki lahko uničijo ogromne količine živil ter prenašajo človeku in živalim nevarne kužne bolezni. Dezinsekcijo izvajamo v živinorejskih objektih, živilskopredelovalnih obratih, skladiščih, gostinskih lokalih in okolici po predhodnem ugotavljanju prisotnosti določene vrste insektov. Uporabljamo tako fizikalne metode ( električne luči, atraktantske vabe, feromoni,…) kot tudi kemične substance (različni insekticidi). Metode tretiranja: - rezidualno tretiranje čvrstih površin za zatiranje odraslih insektov (mazanje, škropljenje, posipanje) - tretiranje vod (predvsem proti komarjem) - tretiranje odprtega prostora z namenom takojšnjega neposrednega ubijanja insektov - tretiranje gnoja in gnojevke

 • Deratizacija

  Deratizacija je uničevanje škodljivih glodalcev, predvsem miši in podgan, s ciljem zmanjšati njihovo številčnost. Glodalci povzročajo kar nekaj neprijetnosti s tem, ko konzumirajo in uničijo velike količine hrane, uničujejo tudi predmete s katerimi pridejo v stik (električna in plinska napeljava). Vendar se poglavitna grožnja skriva v tem, da so prenašalci številnih nalezljivih virusnih, bakterijskih, protozoarnih in parazitarnih obolenj. Deratizacijo izvajamo v živinorejskih objektih, v živilskopredelovalni industriji, tovarnah, vrtcih, šolah, gostinstvu, v naseljih. Po pregledu objekta pripravimo načrt postavitve vab, glede na mesta, kjer se glodalci v največji meri zadržujejo. Deratizacijo v objektih, ki zapadejo pod direktive sistema HACCP, izvajamo 4-krat letno (vsake 3 mesece) in sicer:  2-krat letno s kontrolo in zamenjavo vseh deratizacijskih vab  2-krat letno kontrolo deratizacije z zamenjavo deratizacijskih vab po potrebi Deratizacijo v objektih, ki zapadejo pod predpise VURS-a pa izvajamo 6-krat letno (vsaka 2 meseca).


Pokličite nas

dežurstvo 24 ur na dan

Telefon:+386 (0)3 818 27 70

Pokličite nas