• primer 1
  • pesmačka
  • tačka
  • krava
  • primer2
  • konj
Veterinarska postaja Šmarje pri jelšah

Lorem ipsum presta shop amet

Veterinarska postaja Šmarje pri jelšah

Excepteur sint occaecat cupidatat non proident

Od leta 1962 do 1966 je bila veterinarska služba na področju UE Šmarje pri Jelšah organizirana v sklopu Kmetijske zadruge Šmarje pri Jelšah. Veterinarski zavod Šmarje pri Jelšah je bil ustanovljen kot samostojna veterinarska organizacija leta 1966.
Prvi direktor Veterinarskega zavoda Šmarje pri Jelšah je bil g. Karl Andrenšek,dr.vet.med., po njegovi upokojitvi ga je nadomestil g. Štefan Kupec, dr.vet.med, le tega pa g. Tomi Rumpf, dr.vet.med. Sedanji direktor Veterinarske postaje Šmarje pri Jelšah d.o.o. je g. Božidar Sok, dr.vet.med. Ob preoblikovanju iz Veterinarskega zavoda v zasebno gospodarsko službo Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o. leta 1996, so lastniki postali zaposleni delavci.
Veterinarska postaja Šmarje pri Jelšah d.o.o izpolnjuje vse predpisane tehnične, kadrovske in prostorske pogoje za opravljanje javne veterinarske dejavnosti na podlagi koncesijske pogodbe številka 2312-03-00002-41. Koncesijska pogodba je podeljena za območje UE Šmarje pri Jelšah in obsega naslednje občine: Rogaška Slatina, Rogatec, Bistrica ob Sotli, Podčetrtek, Kozje in Šmarje pri Jelšah.

Contact us

Our hotline is available 24/7

Phone:+386 (0)3 818 27 70

Contact our hotline